คิดกันอย่างไรกับข้อความนี้ครับ?

" แผนการของกลุ่มก่อเหตุรุนแรงที่พยายามทำให้คนไทยพุทธกับมุสลิมแตกแยก เข่นฆ่าล้างแค้นเนื่องจากเข้าใจผิด ซึ่งถ้าหากทั้งสองฝ่ายหลงกลและกระทำการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะกลายเป็นการล้างแค้นที่ไม่มีวันสิ้นสุด สุดท้ายจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะลุกเป็นไฟ แผนการดังกล่าวถูกนำมาใช้นานแล้วพร้อมกับแผนการอื่นๆ... แสดงเพิ่มเติม " แผนการของกลุ่มก่อเหตุรุนแรงที่พยายามทำให้คนไทยพุทธกับมุสลิมแตกแยก เข่นฆ่าล้างแค้นเนื่องจากเข้าใจผิด ซึ่งถ้าหากทั้งสองฝ่ายหลงกลและกระทำการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะกลายเป็นการล้างแค้นที่ไม่มีวันสิ้นสุด สุดท้ายจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะลุกเป็นไฟ

แผนการดังกล่าวถูกนำมาใช้นานแล้วพร้อมกับแผนการอื่นๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2547 เป็นปีแรก และปัจจุบันยังคงนำมาใช้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ สลับการก่อเหตุอื่น ๆ โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุจะใช้วิธีแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ เริ่มก่อเหตุด้วยการฆ่าผู้บริสุทธิ์ที่เป็นมุสลิม หรือผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และปล่อยข่าวลือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กระทำ หลังจากนั้นไม่กี่วันกลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มเดียวกันจะแต่งกายคล้ายคนดาวะห์ ซุกซ่อนอาวุธแล้วไปยิงประชาชนที่เป็นไทยพุทธ พร้อมกับปล่อยข่าวว่าเป็นการกระทำเพื่อล้างแค้นที่เจ้าหน้าที่ทำกับคนมุสลิม

เพราะฉะนั้นถึงเวลาหรือยังที่ทั้งคนไทยพุทธและมุสลิมต้องร่วมตระหนัก อย่าไปหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของการกระทำที่มุ่งร้ายเหล่านั้น และต้องหันมาสร้างความเข้าใจและร่วมมืออย่างจริงจัง เพื่อขจัดกลุ่มคนเหล่านี้ให้หมดไปจากแผ่นดิน
เพื่อสันติสุข... "
16 คำตอบ 16