ดอกแคสีแดง กินได้หรือไม่?

เห็นดอกมันสวยดี ผมก็เลยซื้อมาปลูก ทั้งแคสีขาว และแคสีแดง สูงแค่ฟุตกว่าๆ ก็ออกดอกแล้ว ทั้งสองต้น ผมเคยกินแต่ " ดอกแคสีขาว " ก็เลยอยากทราบว่า " ดอกแคสีแดง " ใช้ทำอาหารได้ และกินได้ เหมือนๆกับ(แบบเดียวกับ) ดอกแคสีขาว หรือไม่ครับ แล้ว " ดอกแค / ต้นแค " ... แสดงเพิ่มเติม เห็นดอกมันสวยดี ผมก็เลยซื้อมาปลูก ทั้งแคสีขาว และแคสีแดง สูงแค่ฟุตกว่าๆ ก็ออกดอกแล้ว ทั้งสองต้น
ผมเคยกินแต่ " ดอกแคสีขาว " ก็เลยอยากทราบว่า " ดอกแคสีแดง " ใช้ทำอาหารได้ และกินได้ เหมือนๆกับ(แบบเดียวกับ) ดอกแคสีขาว หรือไม่ครับ

แล้ว " ดอกแค / ต้นแค " สามารถใช้ทำอาหาร หรือใช้เป็นยาสมุนไพร อะไรได้บ้าง ช่วยแนะนำด้วยครับ
6 คำตอบ 6