"ความรักชาติ" ประเมินได้จากพฤติกรรมใดของประชาชนไทยในปัจจุบัน?

สมมติว่า เด็กคนหนึ่งเข้ามาถามง่ายๆ ว่า "ความรักชาติ คืออะไร และทำอย่างไร?"
คุณจะตอบคำถามเด็กคนนี้ว่าอย่างไร
7 คำตอบ 7