อยากทราบว่าทุกวันนี้สมาชิกใน Yahoo รู้รอบ เราปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการได้แค่ไหนค่ะ?

ค่ะ เนื่องจาก Sincere มีความคิดและระลึกอยู่เสมอ ว่า "สุขภาพที่ดี ต้องอยู่กับเราตลอดเวลา" และ "เพื่อนๆ เราทุกคนต้องมีสุขภาพดีที่สุด" ดังนั้น อย่างน้อย การปฏิบัติตาม "สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ" ควรเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานที่เราทุกคนต้องทำให้ได้ ได้แก่.. 1. ... แสดงเพิ่มเติม ค่ะ เนื่องจาก Sincere มีความคิดและระลึกอยู่เสมอ ว่า "สุขภาพที่ดี ต้องอยู่กับเราตลอดเวลา" และ "เพื่อนๆ เราทุกคนต้องมีสุขภาพดีที่สุด" ดังนั้น อย่างน้อย การปฏิบัติตาม "สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ" ควรเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานที่เราทุกคนต้องทำให้ได้ ได้แก่..
1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง
3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย
4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด
5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสำส่อนทางเพศ
6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
7. ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท
8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี
9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
10. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสังคม
Sincere จึงอยากขอให้พวกเรามาลองทบทวนกันดู บอกเล่า และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ทางเลือกใหม่ๆ ปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการกันดูสักหน่อยค่ะ

ที่มา : http://www.tungsong.com/Healthlife/Healthlife.htm
3 คำตอบ 3