จะมีวิธีการตรวจสอบได้หรือไม่ และอย่างไร ว่า mail ที่ส่งไปในแต่ละครั้ง ได้รับการเปิดอ่านแล้ว?

คือในยุคนี้ เรามักจะใช้วิธีการติดต่อสื่อสารกันทาง internet online โดยผ่านทาง email address ที่ได้รับแจ้งมา และบ่อยครั้ง หรือแทบทุกครั้งเลยก็ว่าได้ ที่เราต้องการทราบว่า ข้อมูลที่เราส่งไปนั้น ได้รับการเปิดอ่านหรือเปล่า เนื่องจากยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมา ซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกัน ที่ผู้รับอาจได้รับแล้ว... แสดงเพิ่มเติม คือในยุคนี้ เรามักจะใช้วิธีการติดต่อสื่อสารกันทาง internet online โดยผ่านทาง email address ที่ได้รับแจ้งมา
และบ่อยครั้ง หรือแทบทุกครั้งเลยก็ว่าได้ ที่เราต้องการทราบว่า ข้อมูลที่เราส่งไปนั้น ได้รับการเปิดอ่านหรือเปล่า เนื่องจากยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมา ซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกัน ที่ผู้รับอาจได้รับแล้ว และยังไม่มีเวลาตอบ หรือไม่อยากตอบ หรือยังไม่มีเวลาแม้แต่กระทั่งเข้ามาเปิด internet ในช่วงเวลานั้นพอดี ทำให้ไม่ได้รับทราบเลยว่า เราได้ส่งข้อมูลไปหาทาง internet
ซึ่งผู้รับบางรายก็อาจจะไม่ได้เข้ามาเปิด internet ดูข้อความทุกวัน เนื่องจากไม่ค่อยมีผู้ส่ง mail เข้าไปหา หรือบางรายอาจได้รับ mail จำนวนมาก จนทำให้ ข้อมูลของเราที่ส่งไปนั้น เล็ดรอดการมองเห็นไปได้ และเมื่อเราโทรศัพท์เข้าไปติดตามผล (เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก) และได้รับคำตอบในลักษณะนี้ ก็จะทำให้รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะคะ
4 คำตอบ 4