เรื่องเหนือเมฆสองเชื่อคนรัฐบาลหรือไม่?

เรื่องช่อง 3 แบนละครเหนือเมฆ 2 งดฉาย 3 ตอนสุดท้าย คนของรัฐบาลออกมาบอกว่าไม่ได้สั่งแบน ไม่ได้แทรกแซง เช่น - นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ ออกมาปฏิเสธว่า รัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับการแบนละครเรื่องเหนือเมฆ - นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าตรวจสอบแล้วคนในรัฐบาลไม่มีใครสั่งแบน - นพ.ทศพร เสรีรักษ์... แสดงเพิ่มเติม เรื่องช่อง 3 แบนละครเหนือเมฆ 2 งดฉาย 3 ตอนสุดท้าย คนของรัฐบาลออกมาบอกว่าไม่ได้สั่งแบน ไม่ได้แทรกแซง เช่น
- นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ ออกมาปฏิเสธว่า รัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับการแบนละครเรื่องเหนือเมฆ
- นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าตรวจสอบแล้วคนในรัฐบาลไม่มีใครสั่งแบน
- นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี บอกว่า เป็นแผนของทางผู้จัดและทางช่อง 3 ที่แบนเองเพื่อให้เป็นข่าวดันเรตติ้งของช่องให้สูงขึ้น
( ช่อง 3 ก็ออกมาบอกว่า งดฉายเอง เพราะขัดกับมาตรา 37 ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ที่ระบุไว้ว่า "ห้ามไม่ให้ออกอากาศเนื้อหารายการที่มีลักษณะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง" )

เพื่อนสมาชิกยาฮูรู้รอบเชื่อหรือไม่ครับว่า ไม่มีคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแทกแซงให้แบนเรื่องนี้ และเพราะอะไรจึงคิดเช่นนั้นครับ
อัพเดต: ....................................................................................
เป็นความเชื่อของแต่ละคน ก็เลยไม่รู้จะเลือกคำตอบยังไง
ขอปล่อยโหวตนะครับ
ขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามาตอบครับ
14 คำตอบ 14