ใครเรียงเรียงคำพยัญชนะในภาษาไทย ๔๔ ตัว(รุ่นรัตนโกสินทร์)ได้มั่ง แบ่บ ฮ.นกฮูกตาโต?

พยัญชนะในภาษาไทย ๔๔ ตัว(โบราณรุ่นแรกสุโขทัย-อโยธยา) ก.เอ๋ยก.ไก่ ข.ไข่มายก ฃ.ฃวดน้องชาย ค.ควายเข้ามา ฅ.ฅนโสภา เดินหน้าฆ.ระฆัง ง.งูใจหาญ จ.จานจริงจัง ฉ.ฉิ่งตีดัง ระวังช.ช้าง ซ.เดินเซ่อ ฌ.เฌอริมทาง ญ.หญิงเอวบาง เคียงข้างฎ.ชฎา ฏ.ปฏักโวหาร ฐ.ฐานถามหา ฑ.มณโฑโสภา เรียกว่าฒ.ผู้เฒ่า ณ.เณรเล็กๆ... แสดงเพิ่มเติม พยัญชนะในภาษาไทย ๔๔ ตัว(โบราณรุ่นแรกสุโขทัย-อโยธยา)
ก.เอ๋ยก.ไก่ ข.ไข่มายก ฃ.ฃวดน้องชาย
ค.ควายเข้ามา ฅ.ฅนโสภา เดินหน้าฆ.ระฆัง
ง.งูใจหาญ จ.จานจริงจัง ฉ.ฉิ่งตีดัง
ระวังช.ช้าง ซ.เดินเซ่อ ฌ.เฌอริมทาง
ญ.หญิงเอวบาง เคียงข้างฎ.ชฎา
ฏ.ปฏักโวหาร ฐ.ฐานถามหา ฑ.มณโฑโสภา
เรียกว่าฒ.ผู้เฒ่า ณ.เณรเล็กๆ ด.เด็กขี้เซา
สอพลอต.เต่า พวกเราถ.ถุง ท.ทหารยืนยง
ธ.ธงนกกระทุง น.หนูดูยุ่ง บ้านมุงบ.ใบไม้
ป.ปลาขี้หึง ผ.ผึ้งร้องไห้ ฝ.ฝาชอบใจ
ยกให้พ.พาน ฟ.ฟันหน้าเศร้า ภ.สำเภากล้าหาญ
ม.ม้าตาลาน รำคาญย.ยักษ์ ร.เรือรุ่งริ่ง
ล.ลิงจับหลัก ว.แหวนแสนรัก ไม่พักศ.ศาลา
ษ.ฤษีมีเนื้อ ส.เสือรีบมา ห.หีบใส่ผ้า
ฬ.จุฬามณี อ.อ่างดูถูก ฮ.นกฮูกหน้าผี
จำไว้ดีดีสี่สิบสี่ตัวเอย..
7 คำตอบ 7