ใครมีความสุขมากที่สุดในโลก?

นิตยสาร Time Magazine บอกว่าที่อเมริกามีงานวิจัยพบว่า ผู้ที่มีความสุขมากที่สุดในโลกคือ ................... โดยทดสอบด้วยการสแกนสมองได้ผลลัพธ์ออกมาว่าเป็นจริง

ถามเพื่อนสมาชิกครับว่า ผู้ที่มีความสุขมากที่สุดในโลกคือใคร และเพราะอะไร ?
18 คำตอบ 18