คนเราควรนับถือศาสนาหรือไม่?

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานผลการวิจัยในชื่อ “ภูมิทัศน์ในการนับถือศาสนาของคนทั่วโลก” ของ “พิว” (The Pew Forum on Religion & Public Life) รวบรวมข้อมูลจากสถิติในปี พ.ศ.2553 ( แต่เพิ่งจะสรุป/รายงาน ) พบว่า ประชากรโลกที่ระบุว่าตัวเองไม่ได้นับถือศาสนาใดเลย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนเป็นอันดับ 3... แสดงเพิ่มเติม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานผลการวิจัยในชื่อ “ภูมิทัศน์ในการนับถือศาสนาของคนทั่วโลก” ของ “พิว” (The Pew Forum on Religion & Public Life) รวบรวมข้อมูลจากสถิติในปี พ.ศ.2553 ( แต่เพิ่งจะสรุป/รายงาน ) พบว่า ประชากรโลกที่ระบุว่าตัวเองไม่ได้นับถือศาสนาใดเลย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนเป็นอันดับ 3 ของโลก

ผลการสำรวจจำนวนผู้นับถือแต่ละศาสนา
อันดับ 1 ศาสนาคริสต์ มีผู้นับถืออยู่ทั่วโลกสูงถึง 2.2 พันล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.5 ของประชากรโลก
อันดับ 2 ศาสนาอิสลาม มีอยู่ประมาณ 1.6 พันล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของประชากรโลก
อันดับ 3 ไม่ได้นับถือศาสนาใด ๆ เลย มีจำนวน 1.1 พันล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
อันดับ 4 ศาสนาฮินดู
อันดับ 5 ศาสนาพุทธ
อันดับ 6 กลุ่มศาสนาเล็ก ๆ ( บาไฮ ลัทธิเต๋า เจนไน ชินโต ซิกข์ เทนริเคียว วิคคา และโซโรอัสเตอร์ ) มีผู้นับถือรวมกันประมาณเกือบร้อยละ 1 หรือ 58 ล้านคน
อันดับ 7 กลุ่มผู้ที่นับถือธรรมชาติ ภูติผีและเทพเจ้าอื่น ๆ
อันดับ 8 ศาสนายิว

ประเทศส่วนใหญ่ไม่มีกฎหมายบังคับให้นับถือศาสนาใด
แล้วสมาชิกคิดว่า คนเราควรนับถือศาสนาใดหรือไม่ เพราะอะไรครับ
อัพเดต: ...............................
โอโฮ... คำถามนี้ ได้คำตอบที่เป็นข้อคิดดีๆมากมายเลย ผมชักหนักใจแล้ว ถึงเวลาเลือกคำตอบจะเลือกคำตอบไหนหนอ เท่าที่ตอบมาแล้วนี้ก็เลือกไม่ได้แล้ว
( คุณ Violet ครับ ที่ว่า "ประเทศส่วนใหญ่ไม่มีกฎหมายบังคับให้นับถือศาสนา" นั้น เป็นข้อมูลประกอบ ไม่ใช่คำถามครับ )
อัพเดต2: .......................................... ข้อคิดดีๆที่ได้จากคำตอบ เช่น - คุณ 007 บอกว่า ถ้าไม่มีการนับถือศาสนาต่าง ๆ ก็ไม่มีคนที่ "ต่างศาสนา" ไม่ต้องมีการขัดแย้งระหว่างศาสนา มองคนศาสนาอื่นเป็นพวกนอกรีตนอกศาสนา - คุณชายชาติ บอกว่า แม้คนไม่มีศาสนา "ความไม่มีศาสนา ก็คือศาสนาของเขา" - คุณ CC..... แสดงเพิ่มเติม ..........................................
ข้อคิดดีๆที่ได้จากคำตอบ เช่น
- คุณ 007 บอกว่า ถ้าไม่มีการนับถือศาสนาต่าง ๆ ก็ไม่มีคนที่ "ต่างศาสนา" ไม่ต้องมีการขัดแย้งระหว่างศาสนา มองคนศาสนาอื่นเป็นพวกนอกรีตนอกศาสนา
- คุณชายชาติ บอกว่า แม้คนไม่มีศาสนา "ความไม่มีศาสนา ก็คือศาสนาของเขา"
- คุณ CC.. คุณไหมฟ้า คุณนักบุญ ปีศาจ ... ... บอกว่า ควรนับถือศาสนาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ ( อันนี้ตรงกับที่ผมคิดไว้ก่อน ) เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เป็นที่พึ่งทางใจ เมื่อเกิดความท้อแท้/มีปัญหาในชีวิต/มีความทุกข์ จะได้ไม่ถึงขั้นวิปลาส
- ฯลฯ

ผมขอเลือกคำตอบของคุณชายชาติ เป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับ เพราะมีทฤษฎี/หลักการมากหน่อย
ขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติตอบคำถามครับ
15 คำตอบ 15