"ปีใหม่ต้อนรับ หรือ ท้าทาย"?

คือเราเพียงต้อนรับ ปีใหม่ที่เข้ามา หรือ คิดว่าปีใหม่เป็นเรื่องท้าทาย ที่เราต้องหาประโยชน์จากปีใหม่ให้ได้มากที่สุด

4 คำตอบ 4