ยังจะเข้ามาตอบกันไหมครับเนี่ย?

ผมขอประทานโทษครับที่ตั้งคำถามไว้แล้วไม่มีโอกาสได้เข้ามาตรวจ แต่ได้อ่านทั้งหมดทุกคำตอบ และขอบคุณในความมีน้ำใจของเพื่อนๆครับ ที่กรุณาสละเวลาเข้ามาตอบ ผมขอโทษที่ไม่ได้เลือกเบสด้วยตนเอง แต่ชุมชนก็กรุณาช่วยกันโหวตเลือกเบสให้ บังเอิญช่วงนี้ผมกำลังเดินทางครับ บางวันอยู่ในเขตธรรมชาติที่ไม่มีสัญญาณเน็ต... แสดงเพิ่มเติม ผมขอประทานโทษครับที่ตั้งคำถามไว้แล้วไม่มีโอกาสได้เข้ามาตรวจ แต่ได้อ่านทั้งหมดทุกคำตอบ
และขอบคุณในความมีน้ำใจของเพื่อนๆครับ ที่กรุณาสละเวลาเข้ามาตอบ
ผมขอโทษที่ไม่ได้เลือกเบสด้วยตนเอง แต่ชุมชนก็กรุณาช่วยกันโหวตเลือกเบสให้

บังเอิญช่วงนี้ผมกำลังเดินทางครับ บางวันอยู่ในเขตธรรมชาติที่ไม่มีสัญญาณเน็ต
แต่วันนี้เข้าพักที่โรงแรมเขามี wifi เลยได้แว่บเข้ามารู้รอบ และดูแลคำถามของตน
จึงขอขอบคุณเพื่อนๆมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
15 คำตอบ 15