ใครสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาอยากรู้จังช่วยกันตอบหน่อย?

8 คำตอบ 8