เราจะได้เห็นการไม่ใช้ถุงพลาสติคในบ้านเราไหมในอนาคต(ที่ไม่น่าจะไกลเกินไปนี้)?

กฏหมายระดับเมืองที่เพิ่งออกใช้เมื่อประมาณเดือนตุลา แต่ใช้ได้ผลมากคือ การงดใช้ถุงพลาสติคอย่างสิ้นเชิง (ถุงก๊อปแก๊ป ไม่รู้เรียกอย่างน้ีถูกหรือเปล่า) ประมาณต้นปีนี้ รัฐบาลเมืองได้เร่ิมบังคับธุรกิจย่อยและใหญ่ทั่วๆไปโดยเฉพาะห้างซุปเปอร์มาเก็ต สรรพสินค้า ให้เลิกใช้ถุงพลาสติคก๊อปแก๊ป... แสดงเพิ่มเติม กฏหมายระดับเมืองที่เพิ่งออกใช้เมื่อประมาณเดือนตุลา แต่ใช้ได้ผลมากคือ การงดใช้ถุงพลาสติคอย่างสิ้นเชิง (ถุงก๊อปแก๊ป ไม่รู้เรียกอย่างน้ีถูกหรือเปล่า)

ประมาณต้นปีนี้ รัฐบาลเมืองได้เร่ิมบังคับธุรกิจย่อยและใหญ่ทั่วๆไปโดยเฉพาะห้างซุปเปอร์มาเก็ต สรรพสินค้า ให้เลิกใช้ถุงพลาสติคก๊อปแก๊ป และเปลี่ยนมาใช้ถุงกระดาษแทนโดยใช้วัสดุกระดาษที่นำมาหมุนใช้ใหม่(เพื่อลดการตัดต้นไม่เพิ่ม)
และเพื่อเป็นการเริ่มลดการใช้พลาสติคไปในระดับหนึ่ง ซึ่งธุรกิจต่างๆก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค(ประชาชน)และธุรกิจนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ

สิบเดือนหลังจากนั้น รัฐบาลเริ่มใช้กฏหมายระดับสอง (คือหลังจากที่ประชาชนเริ่มคุ้นเคยกับการไม่ใช้ถุงพลาสติคแล้ว) มาเป็นอีกระดับหนึ่งคือให้ถือถุงมาเองจากบ้าน ตอนนี้ถุงผ้ากำลังขายดิบขายดีครับ

หากไม่นำถุงมา ทางร้านไม่ให้ใช้ฟรี คุณเลือกที่จะใส่รถเข็นเต็มๆอย่างนั้น แล้วเอาไปถ่ายใส่รถคุณเลยก็ได้ หรือถ้าต้องการก็ต้องขอซื้อจากทางร้าน ซึ่งทางร้านคิดถุงละ 10 เซ็นต์ (ไม่แพงครับ แต่คนไม่เต็มใจจ่าย เป็นการปรับพฤติกรรมของผู้ซื้อ ต่อมาเขาก็จะนำถุงมาจากบ้านเอง เพราะคิดว่าการเตรียมถุงผ้ามา เป็นการประหยัดเงิน และช่วยสภาพแวดล้อม)

ผมเชื่อว่าบ้านเราเปลี่ยนได้ เปลี่ยนมาหลายอย่างแล้ว เปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วย แต่ในกรณีนี้ ที่ผมเห็นว่าแตกต่างนิดคือ เรื่องถุงพลาสติคใส่อาหาร และกล่องโฟม ซึ่งใช้ใส่อาหารสำเร็จ ถุงใหญ่ๆตามซุปเปอร์หรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อนั้นอาจจะเป็นไปได้ แต่ถุงเล็กๆนี่เพื่อนๆคิดว่าเรามีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ สภาพสิ่งแวดล้อมของเราจะได้ดีขึ้น
13 คำตอบ 13