จำเป็นด้วยหรือ ที่่ทุกคำถาม จะต้องมีคำตอบที่ดีที่สุด?

ในการโหวตบ่อยครั้ง ที่ทำให้เกิดความรู้สึกคับข้องใจ จนแทบไม่อยากปล่อยให้คำถามและคำตอบนั้นๆ อยู่ในบัญชีของ Yahoo! รู้รอบต่อไป เพราะบางครั้งคำถามก็ไม่เคลียร์ ทำให้ไม่มีการตอบที่ได้ข้อมูลจริงๆ หรือบางครั้งก็มีเพียง 1 ข้อความ feedback กลับมา โดยไม่อาจจัดได้ว่าเป็นคำตอบสำหรับคำถามนั้นๆ ด้วยซ้ำ
9 คำตอบ 9