หินอุกาบาต ที่แท้จริงนั้น..?

มีทางพิสูจน์ไหมคะ ว่าเป็นหินอุกาบาตที่มาจากสะเก้ดดาวนอกโลกจริงๆ มีการทดสอบง่ายๆอย่างไรบ้าง(เพราะเคยเห็นที่วัดทางบุรีรัมย์ว่าลอยน้ำได้)
ขอคำตอบที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนค่ะ.
3 คำตอบ 3