ถามเพราะอยากรู้กฎหมายจริงๆ?

ส่วนใหญ่ผมจะถามความคิดเห็น โดยที่ผมก็มีความคิดเห็นของตัวเองด้วย แต่คราวนี้ขอนำปัญหาในที่ทำงานมาถาม เพราะอยากรู้กฎหมาย โดยที่ผมไม่รู้คำตอบอยู่ก่อน คือผมทราบว่า คนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือตำรวจ แต่แต่งเครื่องแบบเหมือนหรือคล้ายข้าราชการหรือตำรวจ จะผิดกฎหมายอาญา ผมขอถามว่า แล้วถ้าคนที่เป็นข้าราชการอยู่... แสดงเพิ่มเติม ส่วนใหญ่ผมจะถามความคิดเห็น โดยที่ผมก็มีความคิดเห็นของตัวเองด้วย แต่คราวนี้ขอนำปัญหาในที่ทำงานมาถาม เพราะอยากรู้กฎหมาย โดยที่ผมไม่รู้คำตอบอยู่ก่อน
คือผมทราบว่า คนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือตำรวจ แต่แต่งเครื่องแบบเหมือนหรือคล้ายข้าราชการหรือตำรวจ จะผิดกฎหมายอาญา
ผมขอถามว่า แล้วถ้าคนที่เป็นข้าราชการอยู่ แต่แต่งเครื่องแบบเหมือนหรือคล้ายลูกจ้างประจำ จะผิดกฎหมายหรือไม่ครับ
ตอบตามความคิดเห็นก็ได้ หรือถ้าใครจะตอบโดยมีการอ้างอิงที่เชื่อถือได้ด้วยก็จะขอบคุณยิ่งครับ
อัพเดต: . . ที่จริงผมถามอ้อม ๆ แต่ปัญหาในที่ทำงานจริง ๆ คือ มีหนังสือจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบข้อหารือ ว่า "เครื่องแบบพนักงานราชการ จักต้องไม่เหมือนหรือคล้าย เครื่องแบบข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกฎหมายรับรองสิทธิ์ในการแต่งเครื่องแบบไว้" หนังสือฉบับนี้ทำให้กลุ่มพนักงานราชการ กศน. เกิดความไม่พอใจ (... แสดงเพิ่มเติม .
.
ที่จริงผมถามอ้อม ๆ แต่ปัญหาในที่ทำงานจริง ๆ คือ มีหนังสือจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบข้อหารือ ว่า "เครื่องแบบพนักงานราชการ จักต้องไม่เหมือนหรือคล้าย เครื่องแบบข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกฎหมายรับรองสิทธิ์ในการแต่งเครื่องแบบไว้"
หนังสือฉบับนี้ทำให้กลุ่มพนักงานราชการ กศน. เกิดความไม่พอใจ ( เดิมพนักงานราชการ กศน. แต่งเครื่องแบบสีกากี เข็มขัดสีกากี และใช้อินทรธนูเหมือนลูกจ้างประจำ ) โดยคิดว่า เป็นการ "แบ่งชนชั้น"
แต่ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องการแบ่งชนชั้น คือถ้าลูกจ้างประจำแต่งกายเหมือนข้าราชการแล้วผิดในขณะที่ข้าราชการแต่งกายเหมือนลูกจ้างประจำไม่ผิด อย่างนี้จึงจะเป็นการแบ่งชนชั้น
จากคำตอบหลาย ๆ ท่าน พอจะสรุปได้ว่า ข้าราชการแต่งเครื่องแบบลูกจ้างประจำโดยมีเจตนาอำพราง ลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในบทบาทหน้าที่ของตน ก็ผิดเช่นเดียวกัน จึงแสดงว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการแบ่งชนชั้น

ผมว่าคำตอบของคุณ Chef Noy71 กับคุณ Stardust ให้ข้อมูลมากกว่าคนอื่น ๆ แต่เมื่อต้องเลือกคำตอบเดียว ผมขอเลือกคำตอบคุณ Chef Noy71 เป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับ เพราะพูดถึงเรื่อง "ทำให้ผู้อื่นเข้าใ
5 คำตอบ 5