เด็แรกเกิด(เดือนกว่านิดๆ)สายสะดือทีติดมากับตัวหลุดไปแล้ว แต่..?

ทำอย่างไรให้สะดือไม่จุ่นคะ?เพราะยังโปนอยู่..กลัวโตมาแล้วสะดือไม่สวย(คุณแม่ผ่าคลอดค่ะ)
อัพเดต: ขอโทษค่ะ(เขียนผิด)เป็น"เด็กแรกเกิด"ค่ะ..
2 คำตอบ 2