การโอนเงินสกุลต่างประเทศเข้าบัญชีในไทย.?

เจ้าของบัญชีต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประมาณเท่าไรค่ะ?มีรายการจ่ายอื่นๆเพิ่มอีกไหม?
3 คำตอบ 3