คำว่า "อาวุโส"ดั้งเดิมเป็นภาษาบาลีหรือภาษาไทย?

แปลความหมายได้ต่างกันเป็นตรงข้าม แล้วใครใช้ก่อนกันนี่น่าจะเป็นบาลีนะ(เดา)

แต่เป็นภาษาไทยแปลต่างจากบาลีมากเกิดจากอะไร?

วานผู้รู้ ช่วยไขข้อข้องใจ ให้อาวุโสสิ๊ด้วยขอรับ

อัปเดต:

ถ้ามาจากบาลี บาลีเค้าแปลว่าพรรษาน้อยกว่า ซึ่งตรงข้ามกันเลยนะครับ

บาลี ภันเต.เป็นผู้ที่มีพรรษามากกว่าตามความหมายที่ใช้เรียกกันในหมุ่คณะสงฆ์

เลยอดสงสัยไม่ได้ถ้าเรานำของเค้ามาใช้ แล้วความหมายของคำนี่แตกต่างกันได้มากขนาดนี้เลยหรือ?

เพราะคำนี้น่าจะใช้ก่อนพุทธกาล

อัปเดต 2:

คำตอบคุณเด็กวัดเป็นคำตอบที่เข้าใจได้ว่า เราเข้าใจไขว้เขว บาลี-ไทย

แต่เนื่องจากใช้มาได้เนิ่นนาน จนเป็นดั่งคำอธิบายของคุณผมเห็นเค้าลางเห็นด้วย

แต่มีใครเก่งเรื่องภาษา มาเฉลยมากกว่าคุณอารามบอย รอรับฟังอยู่ครับ

..............................ขอบคุณทุกคำตอบครับ..................................

8 คำตอบ

คะแนนความนิยม
 • CC..
  Lv 4
  8 ปี ที่ผ่านมา
  คำตอบที่โปรดปราน

  อาวุโส...??แป๊ปนึง เดี๋่ยวมานะคะ

  อาวุโส

  คำว่า อาวุโส มาจากภาษาบาลีว่า อาวุโส หมายถึง ผู้มีอายุมากกว่า. ในภาษาไทยใช้หมายถึง มีอายุมากกว่า มีอายุการทำงานมากกว่า มีอายุการครองยศมากกว่า หรือเข้าศึกษาในสถาบันใดสถาบันหนึ่งก่อน. หน่วยงานบางแห่งอาจแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามลำดับอาวุโส.

  ปัจจุบันนิยมนำคำว่า อาวุโส มาต่อท้ายคำอื่น เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่มีอายุ มีคุณวุฒิ หรือมีประสบการณ์มากกว่า เช่น นักเขียนอาวุโส อาจารย์อาวุโส ผู้จัดการอาวุโส พนักงานอาวุโส ที่ปรึกษาอาวุโส.

  นอกจากนั้น สื่อมวลชนยังใช้เป็นคำยกย่องบุคคลที่มีอายุมาก มีความคิดก้าวหน้าทางด้านการเมืองการปกครองและวัฒนธรรม คือ นายแพทย์ประเวศ วะสี ว่า ราษฎรอาวุโส ด้วย.

  ผู้เขียน ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน

  แหล่งข้อมูล: อาวุโส โดย ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล
 • 8 ปี ที่ผ่านมา

  บาลีครับ

  อาวุโส คือ พระที่มีอายุมาก เรียก พระที่มีอายุน้อย แปลว่า ท่านผู้มีอายุ

  ภันเต คือ พระที่มีอายุน้อย เรียก พระที่มีอายุมาก แปลว่า ท่านผู้เจริญ

  คำ ๆ นี้ ใช้กับนักบวช ก่อนศาสนาพุทธเกิดขึ้นอีกครับ

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • 8 ปี ที่ผ่านมา

  อาวูโส ดั้งเดิมเป็นภาษาบาลีครับ หมายถึงผุ้ที่บวชเรืยนมานานแล้ว พรรษามากแล้ว ถึงเรืยกว่าพระอาวุโส กันครับ ของไทยเอาดัดแปลงเป็น ผุ้ที่ทํางานงานมานานรอจะขึ้นตําแหน่งใหญ่ครับ

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • 8 ปี ที่ผ่านมา

  คำนี้น่าจะ มีใช้ในวงการศาสนามั้ง

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • คุณคิดเห็นเป็นเช่นไรเกี่ยวกับคำตอบ? คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้เพื่อโหวตคำตอบ
 • 8 ปี ที่ผ่านมา

  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

  อาวุโส

  อาวุโส

  ความหมาย

  ว. ที่มีอายุแก่กว่าหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่าเป็นต้น เช่น ข้าราชการอาวุโส ครูอาวุโส ศิลปินอาวุโส. น. ความมีอายุมากกว่าหรือมีประสบการณ์ในอาชีพมากกว่าเป็นต้น เช่น เขามีอาวุโสในการทำงาน ผู้มีอาวุโสทางการเมือง. (ป. อาวุโส เป็นคํา อาลปนะ คือ คําที่พระผู้ใหญ่หรือที่มีพรรษามากกว่าเรียกพระผู้น้อยหรือที่มีพรรษาน้อยกว่า หรือเป็นคำที่พระใช้เรียกคฤหัสถ์, คู่กับ ภันเต ซึ่งเป็นคําที่พระผู้น้อยหรือที่มีพรรษาน้อยกว่าเรียกพระผู้ใหญ่หรือที่มีพรรษามากกว่า หรือเป็นคำที่คฤหัสถ์ใช้เรียกพระสงฆ์).

  พจนานุกรม ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

  อาวุโส

  คำแปล

  (มค. อาวุโส) น. ผู้มีอายุในทางสงฆ์, ใช้เป็นคำอาลปนะ คือ คำที่ภิกษุผู้ใหญ่ร้องเรียกภิกษุ ผู้น้อย, คู่กับ ภนฺเต ซึ่งผู้น้อยเรียกผู้ใหญ่, ไทยนำมาใช้หมายความว่าการจำพรรษาของภิกษุที่เรียกย่อๆ ว่า พรรษา เช่น กล่าวว่าแก่อาวุโส ก็คือ แก่พรรษา, และหมายความตลอดไปถึงเวลารับราชการ การมียศบรรดาศักดิ์ด้วย เช่น แก่อาวุโส หมายความว่า แก่เวลาราชการ หรือแก่ยศศักดิ์ ก็ได้.

 • sosaku
  Lv 5
  8 ปี ที่ผ่านมา

  คำตอบนี้กว่าผมจะตอบได้ คงอีกนานครับ เพราะผมเพิ่งวัยรุ่น อิอิ ไม่รู้จักเลยอาวุโส

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • ไม่ประสงค์ออกนาม
  6 ปี ที่ผ่านมา

  อย่ามั่วน่ะครับ อาวุโส ใช้เรียกพระผู้น้อยพรรษาน้อยกว่า ภันเต หรือ อายัสมา ใช้เรียก พระผู้ใหญ่พรรษามากกว่า

  พระพุทธเจ้าตรัสสั่งใว้กับพระก่อนจะปรินิพาน ภาษาไทยมาทีหลังแน่นอนครับ

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • ไม่ประสงค์ออกนาม
  8 ปี ที่ผ่านมา

  อา คือ ยาดเรา ส่วนวุก็คือชื่อของอา โสคือ นามสกุล คริๆตอบเอง งง เอง

ยังคงมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ หาคำตอบของคุณได้ด้วยการเริ่มถามเลยในตอนนี้