ชีวิตคืออะไร? ตามหลักการวิทยาศาสตร์ ชีวิตมีองค์ประกอบอะไรบ้างไหม?

ผมมีความเห็นและความเข้าใจของผมเอง แต่อยากทราบว่า ท่านผู้อ่านทั้งหลายมีความเชื่อ และความเข้าใจส่วนตัวอย่างไรครับ? ตอบได้ตามสบาย ตามที่คิด และเข้าใจในขณะนี้ วันข้างหน้าอาจไม่ค่อยเหมือนวันนี้ก็ได้นะครับ
อัพเดต: ชีวิต แตกต่างกว่า สิ่งที่มีชีวิต หรือไม่? หรือว่าเป็นสิ่งเดียวกัน?
คุณภาพ กับ สิ่งที่มีคุณภาพ แตกต่างกันหรือไม่? หรือว่าเป็นสิ่งเดียวกัน?
ความรัก กับ สิ่งที่มีความรัก เป็นสิ่งเดียวกัน ใช่หรือไม่? ขอช่วยให้ความกระจ่างบ้างซิครับ?
อัพเดต2: ************************ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาออกความคิดเห็นครับ ที่ผมตั้งคำถามนี้ ก็เพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ชีวิต คืออะไร คำถามนี้ ดูเหมือนจะตอบได้ง่ายๆ แต่ก็ไม่ง่ายนัก ผมสังเกตจากสิ่งที่เราเรียกว่า สิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์ และพืช แต่ละสิ่งล้วนแล้วประกอบด้วย ชีวิต บวกกับ เนื้อกาย... แสดงเพิ่มเติม ************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาออกความคิดเห็นครับ ที่ผมตั้งคำถามนี้ ก็เพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ชีวิต คืออะไร คำถามนี้ ดูเหมือนจะตอบได้ง่ายๆ แต่ก็ไม่ง่ายนัก

ผมสังเกตจากสิ่งที่เราเรียกว่า สิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์ และพืช แต่ละสิ่งล้วนแล้วประกอบด้วย ชีวิต บวกกับ เนื้อกาย ถ้าชีวิตไม่อยู่ในเนื้อกายนั้น กายนั้นก็เป็นเพียง ซาก ของสิ่งที่เคยมีชีวิตมาก่อน ซากนั้นเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ชีวิตของคน สัตว์ หรือพืช แต่ละอย่าง แต่ละชนิด ก็ไม่เหมือนกัน แม้จะมีหลายสิ่งคล้ายกัน

สิ่งที่คล้ายกันคือ ชีวิตทุกประเภท ทุกชนิด เป็น "พลัง" ชนิดหนึ่ง ที่มีอำนาจ มีเอกสักษณ์ของตัวเอง มีกฏเกณฑ์ มีระบบต่างๆของมันเอง องค์ประกอบของชีวิตคือ สัญชาติญาณ ความคิด อารมย์หรือความรู้สึกที่สื่อและสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมได้ มีความมุ่งหมาย หรือมีความอยาก มีเจตนา มีความสามารถที่จะนำเอาวัตถุ แร่ธาตุ สสาร ซึ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมาประกอบขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง เจริญเติบโตได้ สืบพันธุ์ได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวกายนั้นได้ มีวงจรของชีวิตตามกฏเกณฑ์ของมันเอง มีการเกิด การตาย การเกิดของแต่ละชีวิต ก็ต้องมาจากชีวิตชนิดเ
อัพเดต3: ************************ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาออกความคิดเห็นครับ ที่ผมตั้งคำถามนี้ ก็เพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ชีวิต คืออะไร คำถามนี้ ดูเหมือนจะตอบได้ง่ายๆ แต่ก็ไม่ง่ายนัก ผมสังเกตจากสิ่งที่เราเรียกว่า สิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์ และพืช แต่ละสิ่งล้วนแล้วประกอบด้วย ชีวิต บวกกับ เนื้อกาย... แสดงเพิ่มเติม ************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาออกความคิดเห็นครับ ที่ผมตั้งคำถามนี้ ก็เพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ชีวิต คืออะไร คำถามนี้ ดูเหมือนจะตอบได้ง่ายๆ แต่ก็ไม่ง่ายนัก

ผมสังเกตจากสิ่งที่เราเรียกว่า สิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์ และพืช แต่ละสิ่งล้วนแล้วประกอบด้วย ชีวิต บวกกับ เนื้อกาย ถ้าชีวิตไม่อยู่ในเนื้อกายนั้น กายนั้นก็เป็นเพียง ซาก ของสิ่งที่เคยมีชีวิตมาก่อน ซากนั้นเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ชีวิตของคน สัตว์ หรือพืช แต่ละอย่าง แต่ละชนิด ก็ไม่เหมือนกัน แม้จะมีหลายสิ่งคล้ายกัน

สิ่งที่คล้ายกันคือ ชีวิตทุกประเภท ทุกชนิด เป็น "พลัง" ชนิดหนึ่ง ที่มีอำนาจ มีเอกสักษณ์ของตัวเอง มีกฏเกณฑ์ มีระบบต่างๆของมันเอง องค์ประกอบของชีวิตคือ สัญชาติญาณ ความคิด อารมย์หรือความรู้สึกที่สื่อและสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมได้ มีความมุ่งหมาย หรือมีความอยาก มีเจตนา มีความสามารถที่จะนำเอาวัตถุ แร่ธาตุ สสาร ซึ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมาประกอบขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง เจริญเติบโตได้ สืบพันธุ์ได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวกายนั้นได้ มีวงจรของชีวิตตามกฏเกณฑ์ของมันเอง มีการเกิด การตาย การเกิดของแต่ละชีวิต ก็ต้องมาจากชีวิตชนิดเ
อัพเดต4: ************************ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาออกความคิดเห็นครับ ที่ผมตั้งคำถามนี้ ก็เพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ชีวิต คืออะไร คำถามนี้ ดูเหมือนจะตอบได้ง่ายๆ แต่ก็ไม่ง่ายนัก ผมสังเกตจากสิ่งที่เราเรียกว่า สิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์ และพืช แต่ละสิ่งล้วนแล้วประกอบด้วย ชีวิต บวกกับ เนื้อกาย... แสดงเพิ่มเติม ************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาออกความคิดเห็นครับ ที่ผมตั้งคำถามนี้ ก็เพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ชีวิต คืออะไร คำถามนี้ ดูเหมือนจะตอบได้ง่ายๆ แต่ก็ไม่ง่ายนัก

ผมสังเกตจากสิ่งที่เราเรียกว่า สิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์ และพืช แต่ละสิ่งล้วนแล้วประกอบด้วย ชีวิต บวกกับ เนื้อกาย ถ้าชีวิตไม่อยู่ในเนื้อกายนั้น กายนั้นก็เป็นเพียง ซาก ของสิ่งที่เคยมีชีวิตมาก่อน ซากนั้นเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ชีวิตของคน สัตว์ หรือพืช แต่ละอย่าง แต่ละชนิด ก็ไม่เหมือนกัน แม้จะมีหลายสิ่งคล้ายกัน

สิ่งที่คล้ายกันคือ ชีวิตทุกประเภท ทุกชนิด เป็น "พลัง" ชนิดหนึ่ง ที่มีอำนาจ มีเอกสักษณ์ของตัวเอง มีกฏเกณฑ์ มีระบบต่างๆของมันเอง องค์ประกอบของชีวิตคือ สัญชาติญาณ ความคิด อารมย์หรือความรู้สึกที่สื่อและสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมได้ มีความมุ่งหมาย หรือมีความอยาก มีเจตนา มีความสามารถที่จะนำเอาวัตถุ แร่ธาตุ สสาร ซึ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมาประกอบขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง เจริญเติบโตได้ สืบพันธุ์ได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวกายนั้นได้ มีวงจรของชีวิตตามกฏเกณฑ์ของมันเอง มีการเกิด การตาย การเกิดของแต่ละชีวิต ก็ต้องมาจากชีวิตชนิดเ
อัพเดต5: (ขอโทษครับที่ข้อความที่พิมพ์ไว้รวนเวลาจัดส่ง ทำให้ปรากฏซ้ำอย่างนี้ ขอต่อให้จบนะครับ) การเกิดของแต่ละชีวิต ก็ต้องมาจากชีวิตชนิดเดียวกันที่มีอยู่ก่อนแล้วอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่มีต้นตอของชีวิตนั้น ก็ไม่มีชีวิต เพราะชีวิตเกิดเองไม่ได้ จากสิ่งที่ไม่มีชีวิต ชีวิตมิใช่ผลของการปรุงแต่งของสสาร ตรงข้าม ชีวิตนำสสารมาปรุงแต่ง... แสดงเพิ่มเติม (ขอโทษครับที่ข้อความที่พิมพ์ไว้รวนเวลาจัดส่ง ทำให้ปรากฏซ้ำอย่างนี้ ขอต่อให้จบนะครับ)

การเกิดของแต่ละชีวิต ก็ต้องมาจากชีวิตชนิดเดียวกันที่มีอยู่ก่อนแล้วอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่มีต้นตอของชีวิตนั้น ก็ไม่มีชีวิต เพราะชีวิตเกิดเองไม่ได้ จากสิ่งที่ไม่มีชีวิต

ชีวิตมิใช่ผลของการปรุงแต่งของสสาร ตรงข้าม ชีวิตนำสสารมาปรุงแต่ง ประกอบขึ้นเป็นกายให้ชีวิตนั้นเอง อาศัยอยู่ชั่วคราว จนครบวงจรแห่งชีวิตนั้น เมื่อชีวิตนั้นออกจากกายนั้นไปแล้ว กายนั้น แม้จะยังมีแร่ธาตุเคมีอยู่ครบถ้วนทุกอย่างเหมือนในเสี้ยววินาทีที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆนั้นเอง แต่ว่ากายนั้น บัดนี้ก็เป็นสิ่งไม่มีชีวิตอีกต่อไปแล้ว จริงหรือไม่?

ใครมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ผมขอรับฟัง
ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาตอบและออกความเห็นด้วยครับ
ผมขอมอบให้ท่านผู้อ่านช่วยเลือกคำตอบที่ดีที่สุดให้ผมด้วย ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ครับผม
6 คำตอบ 6