ใครๆก็อยากเป็นคนดีแต่ถ้าความดีมันกลับมาทำลายตัวเองคุณจะทำอย่างไร?

หลายครั้งหลายคราที่ผมได้มีโอกาสสนทนาเรื่องความดี กับญาติสนิทมิตรสหาย..ทุกครั้งจะได้ผล สรุปตรงกันเป็นทำนองเดียวกันว่า ถ้าผมทำอย่างนี้คิดอย่างนี้..ผมจะอยู่ในสังคมที่ซับซ้อนไม่ได้... ความดีเป็นพิษต่อตัวเอง...ตัวอย่าง ผมจบคณะสัตวศาสตร์... แสดงเพิ่มเติม หลายครั้งหลายคราที่ผมได้มีโอกาสสนทนาเรื่องความดี กับญาติสนิทมิตรสหาย..ทุกครั้งจะได้ผล
สรุปตรงกันเป็นทำนองเดียวกันว่า ถ้าผมทำอย่างนี้คิดอย่างนี้..ผมจะอยู่ในสังคมที่ซับซ้อนไม่ได้...
ความดีเป็นพิษต่อตัวเอง...ตัวอย่าง ผมจบคณะสัตวศาสตร์ โดยตั้งใจทำงานด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
แต่ผมเห็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมทำให้ผมเศร้าใจทุกข์ใจ..ต้องถอนตัวออกมาจาก
วิชาชีพของตนเอง..หันมายึดอาชีพดูแลชีวิตมนุษย์โดยหวังว่าจะทำให้คนอื่นมีความสุขและตัวเองสุขใจ
..คงไม่มีใครที่คิดจะทำลายชีวิตมนุษย์ด้วยกัน..แต่มันไม่เป็นดั่งคิด ผลประโยชน์มากมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตมนุษย์ทำให้ผู้คนขาดมนุษยธรรม ทำลายชีวิตมนุษย์ด้วยกันอย่างเลือดเย็น..แล้วผมก็ทนไม่ได้..ต่อต้าน
การทำลายชีวิตทุกรูปแบบ..ผมเป็นเพียงไม้ซีกคงไปงัดไม้ซุงไม่ได้..ทำให้ผมคล้ายหมดพลังสิ่งที่ตัวเองคาดหวัง
ผมเปลี่ยนตัวเองไม่ได้..หากเป็นเช่นนั้น..ผมจะอยู่ซอกหลืบไหนของสังคม........ตอบนะเพื่อนๆ..ได้ทุกมิติทุกองศาความคิด
อัพเดต: ผมอ่านคำตอบของทุกๆท่านครั้งละหลายๆเที่ยวด้วยความ
ซาบซึ้งในน้ำใจ...
17 คำตอบ 17