อาการที่เรียกกันว่า ย้ำคิดย้ำทำ เป็นอาการทางสมองที่เกิดขึ้นกับคนสูงอายุหรือว่าเป็นกันได้ทุกวัยคะ?

และ มีคำเรียกอื่นๆอีกไหมคะ หากมีตัวอย่างจากประสบการณ์ก็ดีค่ะ
ภาษาทางวิชาการเรียกว่าอย่างไร ถ้าทราบก็ขอคำอธิบายด้วยนะคะ
อัพเดต: พักนี้คุณเชฟอารมณ์ดีทำให้รู้รอบบรรยากาศดีค่ะ
10 คำตอบ 10