สวัสดีพวกคุณเป็นอย่างไร?

ที่นี่ในอิตาลีทั้งหมดขวาก็มีแดดและอบอุ่นมาก!
สภาพอากาศเป็นอย่างไรมี? คุณไม่อยู่ในสิ่งที่ประเทศที่อยู่? ที่คุณชอบ? ให้คำแนะนำฉันให้มาถึงประเทศไทยในวันหยุด?
จูบจากอิตาลี <3
2 คำตอบ 2