แม่ของฉันนี้...ดีที่สุดในโลก..จริงหรือเปล่า? ลองเล่าให้ฟังหน่อย!?

ค่ะ! อีกไม่ถึงเดือน ก็จะถึง "วันแม่" อีกแล้วนะคะ ตั้งแต่จำความได้ เราก็ได้รับการปลูกฝัง สั่งสอน ให้เทอดทูนพระคุณแม่นี้ว่าหาที่เปรียบมิได้ Sincere เอง ก็มีแม่ 1 คน ท่านก็รักเราจริงๆ เราก็รักท่านมากๆ เช่นเดียวกัน วันนี้..ก็เลยอยากได้รับทราบความรู้สึกของเพื่อนๆ ที่มีต่อแม่ในวันนี้ เรียกว่า ขอให้มาอวดกันหน่อย! แสดงเพิ่มเติม ค่ะ! อีกไม่ถึงเดือน ก็จะถึง "วันแม่" อีกแล้วนะคะ
ตั้งแต่จำความได้ เราก็ได้รับการปลูกฝัง สั่งสอน ให้เทอดทูนพระคุณแม่นี้ว่าหาที่เปรียบมิได้
Sincere เอง ก็มีแม่ 1 คน ท่านก็รักเราจริงๆ เราก็รักท่านมากๆ เช่นเดียวกัน
วันนี้..ก็เลยอยากได้รับทราบความรู้สึกของเพื่อนๆ ที่มีต่อแม่ในวันนี้ เรียกว่า ขอให้มาอวดกันหน่อย!
9 คำตอบ 9