รู้จักเพื่อนบ้านผ่านเพลงและมีความคิดอย่างใรบ้าง?

http://youtu.be/DRRQQckPkOo
(เซราะกราว สลังง์บองเต..บ้านนอกอย่างฉันจะรักใหม?)
http://youtu.be/sh8VbI0zMoc
(ฮิบฮอบบ้านนา)
..........................ประเด็นผมคือ..แนวทางอเมริกัน ทำไมมันซึมลึกได้ง่ายกว่าวัฒฯธรรมอื่นๆครับ..เพราะ??


4 คำตอบ 4