อีโรติคในหัวใจบ้างใหม?ส่วนตัวผมมีนะพอสมควรทีเดียวล่ะแต่ผมว่าผมไม่อาร์ตและอีโรติคเหมือนหม่อมน้อย..กับภาพยนตร์?

ที่ท่านสร้าง นี่ล่าสุดครับ..เราคิดอย่างใรบ้างกับหนังที่แสดงถึง..รูปรสกลิ่นเสียง อยาตนะ กิเลสตัณหาราคะจริต เหล่านี้..
http://youtu.be/WIxHmenHkEc
อัพเดต: http://niwatkongpien.com/

.....ลุงคนนี้ครับ....เกจิ..

5 คำตอบ 5