เอาจริงกับหมวกกันน็อคกันไหม?

รู้สึกกันบ้างไหม ว่าแค่กฏหมายเกี่ยวกับการจัดการให้คนไทยใช้หมวกกันน็อค ยังไม่บรรลุความสำเร็จเลย ทั้งๆ ที่ผลประโยชน์โดยตรงทั้งหมด ก็จะส่งผลโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติเอง ในขณะที่ผลเสียจากการไม่สวมหมวกกันน็อค ก็จะเกิดตามมาเป็นจำนวนมาก ทั้งผลเสียต่อผู้ปฏิบัติเอง ซึ่งจากการประสบอุบัติเหตุ ก็จะได้รับบาดเจ็บ... แสดงเพิ่มเติม รู้สึกกันบ้างไหม ว่าแค่กฏหมายเกี่ยวกับการจัดการให้คนไทยใช้หมวกกันน็อค ยังไม่บรรลุความสำเร็จเลย ทั้งๆ ที่ผลประโยชน์โดยตรงทั้งหมด ก็จะส่งผลโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติเอง ในขณะที่ผลเสียจากการไม่สวมหมวกกันน็อค ก็จะเกิดตามมาเป็นจำนวนมาก ทั้งผลเสียต่อผู้ปฏิบัติเอง ซึ่งจากการประสบอุบัติเหตุ ก็จะได้รับบาดเจ็บ อันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต หรือเกิดความพิการ เกิดปัญหาตามมาเป็นภาระของครอบครัวและสังคม และปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งโดยส่วนตัว ส่วนรวม และประเทศชาติ
ดังนั้น ถ้าประเทศไทยจะเอาจริงจังกับการปฏิบัติตามกฏหมายนี้ ก็จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ได้อย่างมหาศาล โดยถ้าพบผู้ไม่ปฏิบัติก็ให้มีการจับปรับอย่างจริงจัง อย่างน้อยๆ ก็อาจช่วยให้เกิดรายได้จากเงินค่าปรับเหล่านี้ เพื่อนำไปช่วยลดงบประมาณรายจ่ายของประเทศไทย ที่ต้องเสียไปจากปัญหานี้
"ก็..ให้รู้ไป ไม่สวมหมวก บวกค่าปรับ
เชิญเลยครับ จับทุกครั้ง ยังอาจช่วย
ลดงบชาติ ต้องจ่ายแทน แม้นจนรวย
ลดคนป่วย อุบัติเหตุ "Yes..เอาจริง"
12 คำตอบ 12