คุณรู้สึกอย่างไรกับการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตของซัมซุง?

คิดว่าเป็นการโฆษณาที่ได้ผลสมความมุ่งหมายหรือไม่
2 คำตอบ 2