ฟิ้ววววววววววววววววว.....เป็นเสียงดังของตู้เย็นที่บ้านเวลาปิดลง ฟังๆมันโหยหวลลเอาเรื่องนะถ้าเป็นผู้หญิงและอยู่?

คนเดียว..สาเหตุมันหาไม่เจอ คล้ายๆกับว่าเกิดจาการดันตัวของๆเหลวในคอมเพสเซอร์แอร์....ถามว่าเกิดจากอะใร?ที่บ้านคุณเป็นบ้างใหม?และหรือว่า เป็นตู้เย็นผีสิง(ผีจากศพกุ้งหอยปูปลาไก่เป็ดห่านหมูหรือศพวัว.)
.เป็นไปได้ใหม?
13 คำตอบ 13