สำนวนที่ว่าปลาเน่าตัวเดียว เหม็นไปทั้งเข่ง บอกเราว่า?

ในฝั่งของคนดู คนนอก ที่มองเหตุการณ์ ชอบที่จะตัดสิน มากกว่าจะลงมือแก้ไข เป็นนิสัย พอมีอะไรเล็กน้อย ตุตุ ออกมา คนกันพากันยกนิ้วบีบจมูก หยีตา แบะปาก ร้อง ยี๊ อย่างใส่อารมณ์ แล้วเดินหนี เป็นกันแบบนี้มั้ย แต่ถ้าลองกลั้นใจรวบรวมกำลัง ควานหาปลาเน่าตัวเดียวตัวนั้น แล้วโยนทิ้งไปเสีย... แสดงเพิ่มเติม ในฝั่งของคนดู คนนอก ที่มองเหตุการณ์ ชอบที่จะตัดสิน มากกว่าจะลงมือแก้ไข เป็นนิสัย
พอมีอะไรเล็กน้อย ตุตุ ออกมา คนกันพากันยกนิ้วบีบจมูก หยีตา แบะปาก ร้อง ยี๊ อย่างใส่อารมณ์ แล้วเดินหนี
เป็นกันแบบนี้มั้ย
แต่ถ้าลองกลั้นใจรวบรวมกำลัง ควานหาปลาเน่าตัวเดียวตัวนั้น แล้วโยนทิ้งไปเสีย เราจะสามารถกู้ภัยให้กับปลาทั้งหมดในเข่งที่เป็นปลาดี ได้หรือไม่

(ถ้าได้ เราจะเอามาประยุกต์ใช้กับเรื่องราวที่คนในผ้าเหลืองบางคนมีพฤติกรรมทำศาสนาเสื่อมเสีย ได้ไหม ดีกว่าปล่อยให้พระสงฆ์ที่มีจริยวัตรดีงาม พลอยติดร่างแหไปกับเขาด้วย)
อัพเดต: เป็นข้อรำพึงหลงเหลือจากเรื่องสั้นเรื่องนึงค่ะ ตัวเอกมีโอกาสได้บวช แต่กลับไปพบอะไร ๆ ที่ไม่ควรจะได้พบ ก็เลย เออ แล้วถ้าอย่างคนเราทั่ว ๆ ไป เกิดมีความสนใจ ใฝ่ใจในการทำที่สุดแห่งทุกข์ อยากจะศึกษาชีวิตเพศบรรพชิต แต่แล้ว กลับพบว่า คำสวดมนต์ประจำวัน หรือคำบาลีต่าง ๆ ที่ท่องบ่นกัน กลายเป็นการทำเพื่อแลกปัจจัย... แสดงเพิ่มเติม เป็นข้อรำพึงหลงเหลือจากเรื่องสั้นเรื่องนึงค่ะ ตัวเอกมีโอกาสได้บวช แต่กลับไปพบอะไร ๆ ที่ไม่ควรจะได้พบ
ก็เลย เออ แล้วถ้าอย่างคนเราทั่ว ๆ ไป เกิดมีความสนใจ ใฝ่ใจในการทำที่สุดแห่งทุกข์ อยากจะศึกษาชีวิตเพศบรรพชิต แต่แล้ว กลับพบว่า คำสวดมนต์ประจำวัน หรือคำบาลีต่าง ๆ ที่ท่องบ่นกัน กลายเป็นการทำเพื่อแลกปัจจัย หารู้ความหมายแท้จริงไม่ นี่แค่ตัวอย่างเดียว ไม่นับรวมความใฝ่ใจแท้จริงของคนในผ้าเหลืองจริง ๆ เราต้องปล่อยให้เนื้องอกกัดกินเนื้อปรกติ จนหลงเหลือแต่เนื้อร้าย เช่นนั้นหรือ
10 คำตอบ 10