ระหว่างได้เห็นรูปสวย ๆ แต่ต้องแลกกับตาบอด คุณเลือกอะไร?

อัพเดต: ไม่นานมานี้ ได้อ่านการตีความอีคารัสที่ติดปีกขี้ผึ้ง บินเข้าหาดวงอาทติย์ ยิ่งใกล้เข้าไป ความร้อนจ้าของดวงอาทิตย์ยิ่งเผาให้ขี้ผึ้งละลาย ในที่สุด ก็ตกลงยังทะเล ประมาณว่า กลับสู่ตัวตน ถ้าจำไม่ผิด น่าสนใจ น่าสนใจ
7 คำตอบ 7