กรุงเทพฯแลปริมนฑลมันเล็กไปใหม?ที่จะจัดเอฟวันที่ราชมังคลาฯคุณเห็นด้วยใหม?ผมว่าน่าจะไปจัดที่อื่นจะได้พัฒนาเป็น?

แหล่งท่องเที่ยวต่อไปที่ดินที่นักการเมืองฮุบๆผิดกฎหมายเยอะแยะ ยึดมาทำไห้หมดดีกว่าผมว่านะ คุณว่าใหม?
http://www.siamsport.co.th/motorsport/f1/view.php?code=120611200214
3 คำตอบ 3