ทำใมจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแบบนี้ทั้งที่ทำภารกิจเดียวกันแท้ ๆ?

อัพเดต: ทั้งสองภาพเป็นภาพทันทีที่มีการเลิกชุมนุม
3 คำตอบ 3