อภิมหาเมกกะโปรเจ็คไทยเรื่องการเชื่อมเส่นทางจากท่าเทียบเรือน้ำลึกจะนะสงขลากับฝั่งตะวันตกท่าเรือปากบาราสตูลนั้น?

ไม่ทราบยังคงดำเนินการต่อหรือไม่?เห็นว่ามีนานแล้วและเมื่อแล้วเสร็จจริงๆโครงการนี้จะช่วยร่นระยะทางของเรือต่างๆที่ต้องอ้อมเข้าช่องแคบมะละกาหรือช่องแคบลอมบอก อินโดนีเชีย ไทยทั้งสองฟากจะได้รับผลประโยชน์จากการขนถ่ายพลังงาน หรือสินค้า แทนศูนย์ขนถ่ายหลักที่เป็นของสิงคโปร์มายาวนาน..
ไปถึงใหนแล้วครับ
อัพเดต: http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=813:seubnews&catid=5:2009-10-07-10-58-20&Itemid=14

...เพิ่มเติม..ครับ..จริงๆผมว่าบ้านเราไม่รู้จะเจริญไปใหน?เพราะว่าเจริญยังไงประชาชนก็กลายเป็นห่วงโซ่แรงงานเท่านั้น ความเจริญไม่ได้ฉุดชีวิตและวัฒนธรรมเราไปในแนวทางที่มีความสุขเลย..
5 คำตอบ 5