ในสมัยก่อนย้อนไปสัก30ปีเศษประชาชนชนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยสนใจเรื่องการบ้านการเมือง?

เพราะคิดแต่เพียงว่าเป็นหน้าที่หลักของนักการเมืองเท่านั้นแต่ปัจจุบนไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเพราะนักการเมืองกลุ่มหนึ่งหรือเกิน50%พวกนี้หลอกให้ประชาชนผู้เข้าไม่ถึงความจริงของกฎหมายต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหายนะของประเทศชาติและยอมที่จะรับเคราะห์กรรมแทนนักการเมืองที่พวกเขาชื่นชม... แสดงเพิ่มเติม เพราะคิดแต่เพียงว่าเป็นหน้าที่หลักของนักการเมืองเท่านั้นแต่ปัจจุบนไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเพราะนักการเมืองกลุ่มหนึ่งหรือเกิน50%พวกนี้หลอกให้ประชาชนผู้เข้าไม่ถึงความจริงของกฎหมายต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหายนะของประเทศชาติและยอมที่จะรับเคราะห์กรรมแทนนักการเมืองที่พวกเขาชื่นชม คุณละคิดว่าถึงเวลาหรือยังที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องใช้สิทธิ์และต่อต้านการกระทำของนักการจำพวกนั้น(นี่มิใช่คำถามที่จะนำไปซึ่งความแตกแยกแต่เป็นคำถามที่ประชาชนทุกคนต้องให้ความเข้าใจกันให้ความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองของเราทุกคน)
7 คำตอบ 7