ท่านเชื่อข่าวเรื่อง อองซานซูจี ว่าประเทศไทย หรือไม่?

ขอให้ช่วยกันคิดหน่อยว่า เป็นเรื่องจริงหรือไม่ ฅนที่มีวาทะทางการทูตระดับโลก หลักแหลม และเหนือชั้น อย่างชนิดที่ผู้นำหญิงของบางประเทศ เทียบไม่ติด จะพูดอย่างนี้

http://www.pantip.com/cafe/klaibann/topic/H12173321/H12173321.html
7 คำตอบ 7