ถ้าผู้ชายเราถามต้องการคำตอบแต่ตอบว่า"แล้วแต่จะคิด"เราจะคิดยีงไง?

บางทีเราอยากรู้อะไรจากปากเขาก็ตอบแบบนี้หลายครั้งมากตอบแบบนี้พอเราคิดเข้าใจผิดก็ทะเลาะกันนั่นแหละคำตอบแท้จริงก็ออกมาทุกที
7 คำตอบ 7