ความฝันที่แตกต่างกันในวัยเด็ก เรื่องอาหารการกิน?

หลายคนในวัยเด็กมีความฝัน เรื่องอาหารการกิน ว่าอยากกินของแพงๆ
เช่นเดียวกับผม วันนี้เราได้กินของแพงๆ สมใจนึกแล้ว ท่านรู้สึกเหมือนผม
ไหม ว่ามีฝันที่เป็นจริง
15 คำตอบ 15