เหตุใด จึงมีคำพูดที่แสดงเจตจำนงค์ จะทำอะไรบางอย่าง ในขณะที่ไม่มีความตั้งใจจะทำจริง ๆ?

เช่น การพูดว่า แล้วจะโทรหานะ ทั้ง ๆ ที่ไม่คิดจะโทรหา จริง ๆ หรือว่าบางสิ่งที่เราลืม แต่เรากลับบอกว่า มีคนเอาไป อะไรแบบนี้
ใช่หรือไม่ว่า นี่เป็นการปกปิด กลบเกลื่อน "ความบกพร่อง"ที่เจ้าตัวไม่ยอมรับว่ามี
แล้วมองว่า คำพูด(พล่อย ๆ ) ไม่เป็นภัยกับใคร จริงฤา
7 คำตอบ 7