แกะสิวที่แสกหน้า เป็นความเชื่อที่ห้ามทำเด็ดขาด จริงหรือไม่จริง?

คนโบราณห้ามไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
แล้วในทางการแพทย์ มีเส้นประสาทโยงไปให้ถึงกับ จะทำให้ไม่สบาย จริงหรือไม่จริง
4 คำตอบ 4