ทำไมการแสดงลิเก จะต้องมีการออกแขก ก่อนการแสดงครับ?

เอาแต่เหตุผลก้พอ หรือถ้าใครจะร้อง ออกแขกลิเกโชว์ ก็ได้นะครับ
อัพเดต: 2 คำตอบแรก น่าสนใจมาก ถ้าผมจะตั้งข้อสังเกตว่า
เป็นขั้นตอย สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ฟังจะเป็น หลักเกิน
ของวิชา การตลาดสมัยใหม่ได้ไหมเอ่ย
5 คำตอบ 5