คำว่า " อัตลักษณ์ " มีความหมายต่างจาก "เอกลักษณ์" อย่างไร ?

เพราะโดยทั่วไปจะเคยได้ยินแต่คำว่า เอกลักษณ์ ที่เป็นที่เข้าใจกัน แต่วันนี้ไปเจอคำว่า อัตลักษณ์ ความอยากรู้อยากเห็นเลยพุ่งปรี๊ด.. ผมเปิดดูความหมายของสองคำนี้แล้ว มันจะคล้ายๆ กัน ก็เลยงง ว่า สองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร ทำไม่ปรกติคนถึงใช้แ่ต่คำว่า เอกลักษณ์ รบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ... แสดงเพิ่มเติม เพราะโดยทั่วไปจะเคยได้ยินแต่คำว่า เอกลักษณ์ ที่เป็นที่เข้าใจกัน
แต่วันนี้ไปเจอคำว่า อัตลักษณ์ ความอยากรู้อยากเห็นเลยพุ่งปรี๊ด..
ผมเปิดดูความหมายของสองคำนี้แล้ว มันจะคล้ายๆ กัน ก็เลยงง
ว่า สองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร ทำไม่ปรกติคนถึงใช้แ่ต่คำว่า
เอกลักษณ์ รบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ ถ้าจะช่วยยกตัวอย่าง
เปรียบเทียบความแตกต่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นก็จะยิ่งเป็นการดีครับ
ขอบคุณครับ
อัพเดต: อ่า...จากทุกคำตอบที่ให้มา ผมมาคิดหาตัวอย่างมาเปรียบเทียบดังนี้
เอกลักษณ์ ของคนอีสาน คือ ดั้งแหมบ เอิ้ก ๆ ๆ ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของคนอีสาน
ส่วนอัตลักษณ์ ก็คงจะย่อยลงไปถึงตัวบุคคลเช่นว่า ผมเป็นคนอีสานที่ดั้งแหมบ มวาก...
เอิ้ก ๆๆ ๆประมาณนี้คงจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้น เอาตัวเองมาเป็นตัวอย่างเลยน่ะครับเนี่ย..
6 คำตอบ 6