ท่านคิดว่าการที่รัฐบาลประกาศค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทส่งผลกระทบอะไรบ้างและรัฐบาลได้ประโยชน์อะไรจากการนี้?

8 คำตอบ 8