"ข่มขืน"กระทำชำเรากฎหมายสูงสุด โดยเสียงข้างมากในสภา คือเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนหรือไม่?

ไม่ต้องท้าวความเรื่องกดบัตรแทนกัน
เรื่องปรองดรอง ฯลฯ ว่ากันไป
8 คำตอบ 8