แอร์ระบบ Inverter เทียบกับรุ่นธรรมดา ราคาแพงกว่าแต่ค่าไฟถูกกว่าไหม?

ร่นธรรมดา 12000 BTU จะตก 18000 บาท
รุ่น Inverter 24000 บาทแน่ะ (แบบมีที่ฟอกอากาศ)
ส่วนต่าง 6000 นี่ เราจะคิดยังไง ว่าค่าไฟออกมา มันจะถูกกว่าซืท้อรุ่นธรรมดา จริงหรือไม่ จุดคุ้มค่า ต้องกี่เดือน

รุ่นที่สองนี่ จะกินไฟน้อยกว่ารุ่นธรรมดา เดือนละเท่าไหร่ ถ้าใช้เปิดเท่าๆกัน
2 คำตอบ 2