ตามหลักการใครจะลงโทษรัฐ?

หากรัฐประกาศเอาผิดและลงโทษนายจ้างในกรณีที่นายจ้างไม่ขึ้นค่าแรง 300บาทจากที่
รัฐประกาศ แต่เงินเดือนข้าราชการที่ประกาศขึ้นเป็น 15000บาท ก็ไม่ได้ขึ้นด้วย
ใครจะลงโทษรัฐในกรณีดังกล่าวที่เป็นผู้ดูแลข้าราชการไทย
3 คำตอบ 3