น้ำตกที่ไหนมีเมืองโบราณหรือโบราณสถานอะไรก็ได้อยู่ใกล้ๆบ้างคะ?

ต่างประเทศก็ได้ ที่ไหนกันนะ มันเป็นภาพติดตาที่นึกเท่าไรก็นึกไม่ออก
3 คำตอบ 3