จะเกิดอะไรขึ้นกับเยาวชนบ้าง หากคำว่าปรองดอง ไม่มีความหมาย?

เมื่อคำว่าปรองดอง เป็นคำที่แสดงถึงความอลุ่มอะล่วยกันในสังคม ถ้อยทีถ้อยอาศัย ปลอบประโลมกันและกัน ผิดไปแล้วขอให้แก้ไข กลับเนื้อกลับตัวกลับใจ สังคมพร้อมอภัยให้ มาร่วมกัน มาอยู่ร่วมกันพัฒนากันและกันให้เจริญก้าวหน้า เพื่อดำรงอยู่ได้ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากเยาวชนยุคนี้ไม่เข้าใจความหมายของคำว่าการปรองดอง (การปรองดอง... แสดงเพิ่มเติม เมื่อคำว่าปรองดอง เป็นคำที่แสดงถึงความอลุ่มอะล่วยกันในสังคม ถ้อยทีถ้อยอาศัย
ปลอบประโลมกันและกัน ผิดไปแล้วขอให้แก้ไข กลับเนื้อกลับตัวกลับใจ สังคมพร้อมอภัยให้
มาร่วมกัน มาอยู่ร่วมกันพัฒนากันและกันให้เจริญก้าวหน้า เพื่อดำรงอยู่ได้
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากเยาวชนยุคนี้ไม่เข้าใจความหมายของคำว่าการปรองดอง (การปรองดอง โดยส่วนตัว เป็นความหมายบวก และหากวันหนึ่งมันไม่เป็นบวกเสียแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นกับคำคำนี้การปรองดอง)
อัพเดต: ต่อคำตอบของคุณ Jakkie ผมก็ได้เห็นความต้องการที่แท้จริงของท่านชัดเจน
ผมอาจสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนก็ได้ นั่นคือสิทธิของผม
แต่เท่าที่อ่านคำตอบของท่านได้แค่ครึ่งเดียว ผมพิจารณาว่าไม่ตรงประเด็นคำถามเท่่าไรนะครับ
จึงไม่มีคะแนนให้นะ
อัพเดต2: คำตอบของคุณ e-nai ก็ได้สาระนะครับ แต่ไปอีกมิติหนึ่งของสังคม
เป็นสังคมที่เราสามารถจะคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้น
หากตัวแทนภาคประชาชน ยังทำตัวไร้สามัญสำนึกตัวแทน
ผมก็เห็นด้วยนะครับ ท่ีท่านได้จินตนาการเอาไว้
แล้วเราประชาชนทำไง ทีนี้
5 คำตอบ 5