มีวิธีเปลี่ยนหมวดหมู่ตอนตั้งคำถามให้เป็นภาษาไทยเหมือนเดิมไหม?

เพราะตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษไปแล้วขี้เกรียจแปลไม่ค่อยสันทัดนะ
8 คำตอบ 8