ใครจะเป็นผู้กำเนิดชุดความจริง กรณีทางการเมืองของประเทศ?

กรณีชาวพุทธ หากพิจารณาข้อมูลใดๆ เคยถามตนเองบ้างไหมใช้หลักกาลามสูตรแล้วหรือไม่ การเสพการรับ ได้กลั่นกรองเลือกหรือเปล่า ผ่านกระบวนการทางความคิดอย่างแยบคายของตนดีที่สุดหรือยัง ตรงนี้เป็นข้อสังเกต นำมาสู่คำว่าภูมิคุ้มกัน อะไรคือภูมิคุ้มกัน ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะ
อัพเดต: เรียน คุณ jacky ครับ กรณีคำถามนี้ ผมมีความมุ่งหมายเพื่อต้องการคำตอบในเชิงการแสดงความเห็นเชิงคุณภาพ ตามแต่สมาชิกแต่ละท่านจะได้แสดง เพื่อสร้างบรรยากาศอิสระทางความคิด ทุกๆ คนมีสิทธิมีอิสระทางความคิดของตนได้ ยกชาวพุทธขึ้นมา เพราะเป็นชาวพุทธ จึงไม่ทราบชาวอื่น เพราะชาวพุทธมีหลักคิดตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้อยู่... แสดงเพิ่มเติม เรียน คุณ jacky ครับ
กรณีคำถามนี้ ผมมีความมุ่งหมายเพื่อต้องการคำตอบในเชิงการแสดงความเห็นเชิงคุณภาพ
ตามแต่สมาชิกแต่ละท่านจะได้แสดง เพื่อสร้างบรรยากาศอิสระทางความคิด ทุกๆ คนมีสิทธิมีอิสระทางความคิดของตนได้ ยกชาวพุทธขึ้นมา เพราะเป็นชาวพุทธ จึงไม่ทราบชาวอื่น เพราะชาวพุทธมีหลักคิดตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้อยู่ คือกาลามสูตร วัตถุประสงค์สำคัญคือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเท่านั้นครับ
อัพเดต2: พิจารณาตามคำตอบของท่านแล้ว ท่านอาจเข้าข่ายเป็นผู้หนึ่งได้ที่จะเป็น "ผู้กำเนิดชุดความจริง กรณีทางการเมืองของประเทศ" ก็น่าจะได้นะครับ หรืออาจจะได้และท่านก็ทำอยู่แล้วด้วยนะครับ
2 คำตอบ 2